موبايلات/جوالات

Nokia Mobile Phones

 
Nokia Lumia 625 RM-941 Green ‫(A00012898)
Nokia Lumia 625 RM-941 Green ‫(A00012898)
799.00 درهم 699.00 درهم
 
Nokia Asha 500 Dual Sim RM-934 White ‫(A00015749)
Nokia Asha 500 Dual Sim RM-934 White ‫(A00015749)
699.00 درهم 177.92 درهم
 
Nokia Asha 500 [Dual Sim] ‫(Black/English)
Nokia Asha 500 [Dual Sim] ‫(Black/English)
269.00 درهم 178.94 درهم
 
Nokia Asha 500 ‫(Wifi, Black)
Nokia Asha 500 ‫(Wifi, Black)
399.00 درهم 255.00 درهم
 
Nokia Asha 501 White
Nokia Asha 501 White
168.82 درهم
 
Nokia Asha 309 ‫(Black/English)
Nokia Asha 309 ‫(Black/English)
349.00 درهم 248.87 درهم
 
Nokia Asha 305 [Dual Sim] ‫(Dark Gray)
Nokia Asha 305 [Dual Sim] ‫(Dark Gray)
349.00 درهم 269.00 درهم
 
Nokia Asha 305 [Dual Sim] ‫(Dark Grey/English)
Nokia Asha 305 [Dual Sim] ‫(Dark Grey/English)
339.00 درهم 279.00 درهم