Let us wish you a happy birthday!
Date of Birth
Please fill in a complete birthday Enter a valid birthday
×
Zapami Tana Wolno Poj Cie Wolno CI Jako Wyraz Pami CI Politycznej by Kuty a. Dorota Halina - Paperback
569.10 AED

Zapami Tana Wolno Poj Cie Wolno CI Jako Wyraz Pami CI Politycznej by Kuty a. Dorota Halina - Paperback

Be the first to rate this product 

569.10 AED 

  - You Save -569.10 AED
All prices include VAT  Details
Category Type
Psychology & Philosophy
ISBN
9783639890679
Author
Kuty a. Dorota Halina
Publisher
Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
Description:

Tematem tej ksi ki jest poj cie wolno ci rozumiane jako jeden z wyrazow pami ci politycznej. Dok adniej, zapis poj cia wolno ci w odniesieniu do czasow I Rzeczpospolitej. Jako podstaw rod ow do zbadania poj cia wolno ci i kontekstow, w jakich ono wyst powa o, przyj to dwie encyklopedie staropolskie, tj. "Encyklopedi staropolsk " Zygmunta Glogera i "Encyklopedi staropolsk " Aleksandra ...

Ships From United States
Ship to Dubai (Change city)
Delivered within Saturday, May 12 - Sunday, May 13 to Dubai

Condition:
New
Sold by:
InternationalBookStore (87% Positive Rating)

PRODUCT INFORMATION

 •  

  Specifications

  Category Type
  Psychology & Philosophy
  ISBN
  9783639890679
  Item EAN
  2724436933883
  People
  Author
  Kuty a. Dorota Halina
  People
  Publisher
  Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
  Category Type
  Psychology & Philosophy
  ISBN
  9783639890679
  Item EAN
  2724436933883
  People
  Author
  Kuty a. Dorota Halina
  People
  Publisher
  Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
  Technical Information
  Binding
  Paperback
  Read more
 •  

  Description:

  Tematem tej ksi ki jest poj cie wolno ci rozumiane jako jeden z wyrazow pami ci politycznej. Dok adniej, zapis poj cia wolno ci w odniesieniu do czasow I Rzeczpospolitej. Jako podstaw rod ow do zbadania poj cia wolno ci i kontekstow, w jakich ono wyst powa o, przyj to dwie encyklopedie

  Tematem tej ksi ki jest poj cie wolno ci rozumiane jako jeden z wyrazow pami ci politycznej. Dok adniej, zapis poj cia wolno ci w odniesieniu do czasow I Rzeczpospolitej. Jako podstaw rod ow do zbadania poj cia wolno ci i kontekstow, w jakich ono wyst powa o, przyj to dwie encyklopedie staropolskie, tj. "Encyklopedi staropolsk " Zygmunta Glogera i "Encyklopedi staropolsk " Aleksandra Brucknera. Podstawowym za o eniem tekstu jest uznanie istnienia pami ci zbiorowej jako systemu wyobra e okre laj cych sposob dzia ania spo ecznego. Do analizy zebranego materia u zastosowano pomys y Maurice'a Halbwachsa przedstawione przez niego w "Spo ecznych ramach pami ci." "Zapami tana wolno " pokazuje sposoby tworzenia polskiej pami ci zbiorowej i jej elementy sk adowe w odniesieniu do poj cia wolno ci (czego ono dotyczy o, jakie by y rod a, kim byli faktyczni i potencjalni u ytkownicy wolno ci, gdzie wolno mog a si przejawia i jak wygl da jej brak). Integraln cz ci ksi ki jest "Aneks" zawieraj cy fragmenty po wi cone autorom obu "Encyklopedii" oraz indeksy hase i ilustracji sporz dzone przez autork.

  Product Features:
  • Category: Psychology & Philosophy
  • Binding: Paperback
  • Author(s): Kuty a. Dorota Halina
  • Publisher: Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
  • ISBN: 9783639890679
  • Number of Pages: 524
  • Dimensions: 9 x 6 x 1.17 inches
 

Customer Reviews

0
No ratings yet
Be the first to rate this product
Rate this product:

Sponsored products for you

×

Please verify your mobile number to complete your checkout

We will send you an SMS containing a verification code. Please double check your mobile number and click on "Send Verification Code".

+ Edit